Kan du forestille dig, at du ikke havde et toilet?  I Danmark er toiletter en selvfølge. Men sådan er det ikke alle steder i verden.

Sådan står det til i Danmark.

Vi skal ikke længere tilbage ind i midten af 1900 tallet, før toiletter blev allemands eje i Danmark. 

I midten af 1800 tallet blev tøndesystemet indført. Små skure med latrintønder, stod i byernes baggårde, og hver uge blev tønderne tømt eller udskiftet af byens natmænd. Inden da flød tis og lort byernes rendesten, fordi det bare blev hældt ud på gaderne. Det spredte sygdomme og kostede menneskeliv.

I 1863 kom det første toilet til Danmark og i slutningen af 1800-tallet blev toiletterne koblet på kloakkerne. I dag ser man ikke et dansk hjem uden et installeret toilet og vandselskaberne afleder spildevandet på forsvarlig måde.

Kilder: Videnskab.dk

 

Sådan står det til i Verden

1 ud af 3 mennesker i verden ikke har adgang til et toilet. Det koster tusindevis af menneskeliv hver dag! FN har udnævnt den 19. november hvert år til Verdens Toiletdag. 2,5 milliarder mennesker på Jorden lever uden adgang til ordentlige sanitære forhold, hvilket spreder sygdomme, giver infektioner og koster liv. Hvert år dør 800.000 unge børn af diarré – 2.200 børn om dagen, det svarer til omkring 70 skoleklasser om dagen!

Udfordringer: Adskillesen af drikkevand og spildevand opfattes i dag som det der har reddet flest menneskeliv i historien. 

 

Verdensmål 6.2 Inden 2030 skal alle mennesker opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet betyder, at alle skal have adgang til et ordentligt toilet.

Sikker sanitet anerkendes som grundlæggende menneskerettigheder, da de er uundværlige for at opretholde sunde levebrød og grundlæggende for at bevare alle menneskers værdighed. International menneskerettighedslovgivning forpligter stater til at arbejde for at opnå universel adgang til sanitet for alle

Kilder: UNICEF, FN rapport 

Materialesamling

Her finder du mere viden om adgang til ordentlige toiletforhold. 

Slider

Verdensmål

Adgang til ordentlige toilet er et delmål under verdensmål 6. Men det har også stor betydning for hvordan vi kan komme i mål med at løse flere andre af verdens største udfordringer. 

Mange sygdomme forhindres ved at sikre adgang til ordentlige toiletforhold. (sdg 3)

Vandselskaber invinder ved-varende energi i renseanlæg og øvrig produktion (overskuds-varme, Biogas, varme-pumper, solceller mm.) Og bidrager til forsyning med blandt andet fjernvarme. (sdg 7)
Kemikalier og spildprodukter indgår i bl.a. arbejde med spildevand. (sdg 12)
Ordentlige toiletforhold er et afgørende element i forhold til at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund.
Ordenlige toiletforhold sikrer, at tis og lort ikke ledes ud i havet. (sdg 14)
Ordenlige toiletforhold sikrer, at tis og lort ikke ledes ud vandløb og søer. (sdg 15)
Slider