Adgang til rent drikkevand

FN’s Verdensmål 6 er krystalklart: Rent vand til alle. Det kan være svært at forholde sig til, når vandet fosser ud, så snart vi skruer på vandhanen. Men i dag lever millioner af mennesker stadig uden adgang til rent og sikkert vand. Vi skal heller ikke mere end et par hundrede år tilbage før at manglen på adgang til rent vand var et af de største proplemer i Danmark.

Rent vand er ingen selvfølge og vi skal passe godt på vores grundvand så der ogsår er ren vand til fremtidens generationer.

 

Sådan står det til i Sorø

under udarbejdelse 

Sådan står det til i Danmark

Grundvand er en af de få ressourcer der findes stort set over hele verden, men mængden, og tilgængeligheden er meget ulige fordelt. Danmark er et af de lande som både har meget grundvand og hvor der også dannes meget nyt grundvand.

Regionerne har screenet godt 87.300 grunde for forurening hvoraf 16.800 grunde er forurenet og 16.200 er fortsat under mistanke. Mængden af forurenet grunde har en afgørende betydning for adgang til rent drikkevand i Danmark nu, men også i fremtiden.

 Udfordring:

  •  Brugen af sprøjtegift i vores haver, fra landbrug og industrien truer vores adgang til rent drikkevand
  • Hundredevis af drikkevandsboringer i Danmark er forurenet

Verdensmål 6.1 I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris. Danmark har gennem mange år arbejdet målrettet med at plante skov, som virker som et naturligt rensefilter for grundvandet, stillet krav til anvendelsen af sprøjtemidler og gødning og fulgt nøje med i grundvandets tilstand.

 

Kilder: GEUS, Regionernes videnscenter for miljø og ressourcer

Sådan står det til i verden

1,2 mia. mennesker i verden har i dag ikke har adgang til rent drikkevand.

Udfordringer:

Ifølge FN vil halvdelen af verdens befolkning opleve vandmangel indenfor de næste 10 år. Det kan blive en katastrofe for menneskers livsvilkår og for erhvervslivet verden over. Udfordringerne handler blandt andet om:

  • Klimaforandringer, nogle steder fører det til mere tørke andre steder fører det til flere og voldsommere oversvømmelser.
  • Det øgede vandforbrug
  • Ulige fordeling
  • Forurening
  • Dårlig forvaltning af verdens vandressourcer 

Særligt i de afrikanske lande, der ligger syd for Saharaørkenen er det svært at skaffe vand fra floder, søer eller vandløb da der er flest solskinsdage. Det betyder at vådområderne fordamper, og brøndene tørrer ud. Derudover er det en udfordring som er glædende i hele verden, er at grundvandet og vandforsyninger er forurenet. Det skyldes at spildevand fra toiletter, fabrikker eller sprøjtemidler fra landbruget siver ned i grundvandet og brøndboringerne.

Verdensmål 6.1 I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris. FN påpeger at vand skal anerkendes som en grundlæggende menneskerettighed, og er derfor på 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Vand er ifølge FN nødvendig for at opretholde sundt levebrød. Opfyldelse af menneskerettighederne til vand kræver, at tjenesterne er tilgængelige, fysisk tilgængelige, rimeligt overkommelige, sikre og kulturelt acceptable.

UNICEFGEUS   FN Rapport

Udforsk Adgang til rent drikkevand i Sorø

Viden i børnehøjde

Vi samler materialer fra mange forskellige virksomheder, organisationer og mennesker, der formidler viden om adgang til rent drikkevand. Her kan du finde små film og andet materiale, som er overskueligt og nemt tilgængeligt.

 

Verdensmål

Lokal alliance

Globale ambitioner

En fælles indsats. Børn, forældre, lærere, naturvejledere, foreninger, kommunen, virksomheder, og vandeksperter bidrager med stort engagement, indhold, faglig viden og ideer til aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi alle sammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer lokalt og globalt. 

Løbende udvikling Indholdet udvikles løbende i  takt med, at der findes økonomisk finansiering og faglige ressourcer. Her kan du se, hvem der har bidraget til indhold og materialer under temaet ‘Vand i naturen Sorø’:

Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider