Økolariet giver inspiration til et forsøg, der viser hvilke konsekvenser en global opvarmning kan få for vandets kredsløb.