Besøg et renseanlæg hos vand og affald i Svendborg

Vand og Affald tilbyder skoler og institutioner i Svendborg Kommune viden om miljørigtig håndtering af affald, rent drikkevand og rensning af spildevand.

Rundvisning på Egsmade renseanlæg

  • Klimaforandringer og større vandmængder
  • Vandets kredsløb
  • Renseprocesser