VÆR MED
TIL AT GØRE
DANMARKS BØRN
TIL VANDAGENTER!
VANDagenter ved hvor vi får vand fra, hvorfor det er livsvigtig og hvordan de selv kan være med til at skabe løsninger på nogle af verdens største udfordringer, som handler om vand.
Ideen om et VANDagentlunivers er udviklet i fællesskab !
Siden Vandets Dag 2019 har vi gennemført en række række mini-eksperimenter i Gentofte, Ishøj og Sorø, hvor mere end 300 børn er blevet VANDagenter. De har udforsket vand i lokalområdet og leget sig til viden om, hvordan natur, teknologi, menneske og samfund hænger sammen, lokalt og globalt.

Børn, forældre, lærere, kommuner, virksomheder, naturvejledere, foreninger og vandeksperter har bidraget med stort engagement, indhold, faglig viden og ideer til et fantasifuld VANDagent univers, hvor børn og voksne inviteres med på vigtige VANDekspeditioner og VANDmissioner. Med VANDspillet kan VANDagenterne sætte sin viden på spil sammen med familie og venner.

Disse ideer arbejder vi nu på at realisere ved at bygge et sammenhængende koncept, der kan udbredes i hele landet, så alle børn i Danmark kan blive VANDagenter!

Vi håber, du vil være med!
LÆS MERE
LAD OS GØRE DANMARKS BØRN
TIL VANDAGENTER!
Siden Vandets Dag 2019 har vi gennemført en række række mini-eksperimenter i Gentofte, Ishøj og Sorø, hvor mere end 300 børn er blevet VANDagenter., som ved hvor vandet kommer og hvorfor vi skal passe på det. De har udforsket vand i lokalområdet og leget sig til viden om, hvordan natur, teknologi, menneske og samfund hænger sammen, lokalt og globalt.

Børn, forældre, lærere, kommuner, virksomheder, naturvejledere, foreninger og vandeksperter har bidraget med stort engagement, indhold, faglig viden og ideer til et fantasifuld VANDagent univers.

Det arbejder vi nu på at realisere ved at bygge et sammenhængende koncept, der kan udbredes i hele landet, så alle børn i Danmark kan blive VANDagenter!

Vi håber, du vil være med!
LÆS MERE
Slider

Lokale VAND ekspeditioner

Med lokale Vandekspeditioner vil vi give børnefamilier og skoleklasser mulighed for at gå på opdagelse i lokalområdet for at udforske forskellige sammenhænge vand indgår i. Gennem afmærkede ruter bliver børn og voksne guidet forbi lokale hotsposts, hvor der kan eksperimeters med det våde element og løses forskellige Vandagentmissioner.

VANDekspeditioner 

til børnefamiier

VANDekspeditioner

til skoleklasser

VANDmissioner

VANDagenterne skal selvfølgelig løse vaskeægte VANDagent missioner. Nogle missioner kan løses hjemme fra sofaen. Andre kræver, at familien eller klassen tager på ekspedition til de forskellige hotsspots i lokalområdet.

Hands on VANDmissioner

VANDagent

opgaver

Online VANDmissioner

7 temaer

VANDagentuniverset er bygget op omkring  7 temaer. Vil vil skabe genvej til tekster, billeder, små film, sjove opgaver, aktiviteter og forsøg, som forskellige virksomheder, organisationer og kommuner har lavet.

VANDspillet

Alle VANDagenter får et VANDspil med hjem.

I VANDspillet bevæger deltagerene sig rundt gennem vandkredsløbet i rollen som VANDagenter. De skal samle så mange dyrebare dråber som muligt, hjælpe de uvidende vandskurke, investere i vandprojekter og svare på spørgsmål om vand lokalt og globalt.

Med VANDspillet håber vi, at inspirere til nye samtaleemner over spisebordet. Og vi håber på, at familierne får nogle Aha-oplevelser, når de spiller sig til viden om vand, som de måske ikke går og tænker over til dagligt.

VANDspillet

Vand og klima

Vand i naturen

Vandets vej til vandhanen

Vandet vej fra afløbet

Vandforbrug

Rent vand til alle

God sanitet til alle

Hvorfor har verden brug for danske VANDagenter?

Nogle af verdens største udfordringer handler om vand. Øget vandforbrug, forurening og klimaforandringer står i vejen for den bæredygtige udvikling. I Danmark har vi dygtige virksomheder, forskere og vandselskaber, der løser vandproblemer i hele verden. 

Derfor har vi brug for flere VANDagenter!

Nysgerrighed, viden og kreativitet er afgørende, når vi skal finde løsninger til gavn for en bæredygtig fremtid. Gennem leg og sjove aktiviteter vil vi give børn og voksne mulighed for at udforske vandelementet i lokalområdet om lære om de mange livsvigtige sammenhænge, det indgår i og hvordan vi allesammen kan være med til at passe på vandet til gavn for fremtidens generationer.

VANDagent universet skal invitere alle børn og deres familier ud i lokalområet for at udforske en verden med vand, som er fyldt med mysterier om alt fra velkendte hverdagsting til store opfindelser, der gør verden bedre. Vi vil invitere børn og voksne med til at løse vigtige missioner. Og vi vil bringe snakken om, hvordan vi kan passe på vandet med hjem til middagsbordet!”

Trine Andrä

Initiativtager til En Verden Med Vand, CoPow

8 VANDskurke

De uvidende vandskurke er på spil. De bruger løs af de dyrebare dråber, og efterlader beskidte spor. De ved slet ikke, hvordan de skal passe på vandet! Der er brug for nogle nogle kvikke hoveder, der kan hjælpe dem!

Vi er igang med at udvikle 8 vandskurke, som skal være gennemgående figurer i VANDagentuniverset. Man kan blandt andet møde de uvidende VANDskurke på de lokale ekspeditioner, i VANDmissionerne og i VANDspillet. Her kan du se arbejdsskitserne, som er tegnet af illustrator Eva Gjedde

Lokale Hotspots

VANDekspeditionerne bygges op omkring  lokale hotspots ved vanboringer, afløbsriste, kildevæld, ruiner af vandmøller, søer og åer mm., som gemmer på spændende historier om, hvordan natur, teknologi mennekser og samfund hænger sammen. 

De lokale hotspots skal fungere som små læringslaboratorier, hvor børn og voksne kan eksperimentere med det våde element, løse vigtige missioner og lege sig til viden om vand og vandteknologi.

Vandboringer

Nedløbsriste

Vandtårne

Vandtårne

Lokale alliancer
Globale ambitioner
Lokale alliancer gør det nemt at igangsætte aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning i dagligdagen og i forhold til den bæredygtige udvikling globalt.

VANDagent universet fungerer som en fælles genvej til formidling: Skoler, daginstitutioner, foreninger og andre lokale arrangører sætter gang i konkrete aktiviteter. Vandeksperter, lokale vandforsyninger, kommuner, foreninger, virksomheder, naturvejledere, lærere, pædagoger og mange andre bidrager med indhold, viden og erfaringer.
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Slider
Vi gør Danmarks børn til VANDagenter sammen
Skal du også være med? Så kontakt Trine Andrä så kan vi få en snak om, hvad vi kan gøre sammen.
Slider
[
Alle
kan være med:
Alle
kan være med:

Når vi hjælper hinanden og deler viden, erfaringer og materialer, så kan vi både nemmere og bedre fremme fælles mål

Du kan være med på
flere måder:
Udvikling og udbredelse
Vil du være med til at udvikle konceptet? Sambejdet aftales i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal aktiviteter
Vil du være med til at igangsætte lokale aktiviteter? Der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på. Vi finder sammen ud af, hvad der giver bedst mening.
Økonomisk bidrag
Vil du støtte konceptets udvikling og udbredelse med et økonomisk bidrag? Det kan gøres på flere måder, hvor din organisation får mulighed for at blive eksponeret.
Sprede budskabet
Vil du være med til at udbrede konceptet og sprede budskabet? Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03
Slider