Verdenmål 7

Energieffektive løsninger og energiproduktion på renseanlæg bidrager til at nå mål 7 både i Danmark og globalt.