Slider
Slider

Vandspillet tager dig med på en vigtig mission, hvor du skal være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i Verden

Du rejser gennem vandets kredsløb for at fange vandskurke og redde dyrebare dråber. Undervejs skal der svares på spørgsmål og investeres i projekter, der er med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

Få VANDspillet ved at melde dit barn eller barnebarn ind i VANDagentklubben.

Brug VANDspillet i undervisningen

Brug VANDspillet til lokale arrangementer 

Vandspillet er sjovt Fedt man kan fange VANDskurke

William på 8 år

 Læs mere om VANDspillet:

Giver kendskab til lokale og globale Vandprojekter

I Danmark har vi en lang og stærk tradition for at sikre vores egen adgang til rent drikkevand og gode sanitære forhold. Vi har samtidige dygtige virksomheder, forskere og vandselskaber, der løser vandproblemer i hele verden. Nogle steder handler det om helt basale løsninger, der skaffer livsnødvendigt drikkevand. Andre steder handler det om teknologi, der kan styre kloarkerne.

Med VANDspillet ønsker vi at udbrede kendskabet til disse indsatser, som er med til at sikre rent vand til fremtidens generationer og dansk vandteknologi, der er med til at løse nogle af verdens største problemer. 

Tager afsæt i vand fra Sorø og fra hverdagen

Ved at tage afsæt i vand fra Sorø og fra hverdagen ønsker vi at gøre abtrakte problematikker håndgribelige, nærværende og give konkret inspiration til, hvordan vi allesammen kan hjælpe verden i mål– dråbe for dråbe.

Gør det nemt at udbrede viden i øjenhøjde

VANDspillet er skabt som en papir – klippe ud – version, som kan deles ud til byens børn i forbindelse med undervisning om vand i skolen og til lokale arrangementer. På den måde, når spillet bredt ud. Medlemmer af Børnenes VANDagentklub modtager nye spørgsmålskort og projektkort 4 gange om året.

Sjovt og lærerigt for både børn og voksne

Vi håber at VANDspillet gør det nemt for børn og voksne at få nogle sjove og hyggelige stunder mens de bliver klogere på verden sammen. agentuniverset, hvor spillerene skal fange vandskurke og redde dyrebare dråber er en fantasifuld ramme, som falder i god jord hos de mindste.

 

Er du interesseret i den lokale udgave af vandspillet, så kontakt Trine Andrä på tan@enverdenmedvand.dk eller på telefon 29 70 60 03.

Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Vi gør Sorøs børn til VANDagenter sammen med:
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Skal du også være med? Så kontakt Trine Andrä så kan vi få en snak om, hvad vi kan gøre sammen.
Slider
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Slider
Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virks-omhed kan være med på.
Sponsor partnerskab
Styrk arbejdet med et sponsorat. Det kan gøres på flere måder, hvor din virksomhed får mulighed for at blive eksponeret.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03
Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider