Vandets vej til vandhanen

Vandet fosser ud af vandhanen, når vi drejer på håndtagene. Men hvor kommer vandet egentlig fra? Her på siden kan du dykke ned i viden om vandets vej til vandhanen.

Sådan Står det til i Danmark

Danmark fik som det første land i verden en vandforsyningslov i 1926. I dag er størstedelen af danskerne er tilsluttet en fælles vandforsyning. Vandforsyningen sikrer rent drikkevand. Danmark er et af de lande som har investeret i den nødvendige infrastruktur når det handler om transport vand, som sker gennem rørvand. Ifølge FN er det den billigst måde at transportere vand på.

Udfordringer:

  • Lukning eller sløjfning af drikkevandsboringer
  • Sløjfning af brønde

Brugen af sprøjtegifte og forurening af landområder, gør at grundvandet forurenes i mange år fremover og føre til enten en midlertidig lukning eller en sløjfning af boringen. Der stilles krav til en brønd, da en utæt brønd kan være en transportvej for forurenende stoffer til grundvandet.

 

Verdensmål 6.1: I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris.  

Beskyttelsen af grundvandet i Danmark sker i samarbejde mellem staten, kommunerne, Vandforsyningerne og Regionerne. Forvaltningen og vidensinstitutioner indenfor grundvandskortlægning og vandforsyning er Danmark blandt verdens førende på dette felt.

 

Kilder: 

Miljø- og fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Regionernes videncenter for miljø og ressourcer, Danva.

Sådan står det til i Verden

FN peger på, at landenes vandforsyning afveksler fra land til land. Der kan være forskel på, hvordan vand fysisk leveres eller opnås. F.eks. kan vandtilgængeligheden ske via brønde, vandrør eller via kommunale vandforsyningssystemer, hvor vand leveres i vandbiler.

 Udfordring:

Vandforsyningsløsningerne afveksler meget i pris, hvilket forværrer ulighederne mellem rige og dårligt stillede. Ifølge FN er kommunale vandforsyningssystemer ofte mange gange højere i pris og hvor vandkvaliteten er ringere.

  •  På verdensplan har 844 millioner mennesker ikke adgang til sikre vandforsyninger. Det er primært børn i verdens fattigste slumområder og fjerntliggende landdistrikter
  • Almindelige metoder til vandbehandling afhænger gerne af elektricitet som er tilgængelig døgnet rundt

Verdensmål 6.1 I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris. At skabe en robust og sikker vandforsyning i et område kræver ud over de rent tekniske installationer også en lokalpolitisk og forretningsmæssig forankring, forvaltning, planlægning, kortlægning, modellering og forvaltning af ressourcerne, overblik over de miljømæssige forhold og vejledning af befolkningen indenfor sundhed, bæredygtigt landbrug med minimalt vandforbrug og sikker håndtering af vand og spildevand.

 

Kilder: The United Nations world water development report 2019: leaving no one behind

Relation til verdensmål 

Vandets vej til vandhanen har også betydning for verdensmålene, som handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden.

Den danske vandsektor sikrer at vi får rent vand til en rimelig pris. Dansk vandteknologi
bekæmper vandspild med intelligente vandmålere, så forbrugeren sparer penge.
Og sikrer effektiv vand-behandling i bred forstand .

Forsyningselskaberne i Danmark sikrer rent vand til f.eks. husholdninger, hospitaler og institutioner. Det forhindrer mange sygdomme.
De danske forsyningsselskaber anvender og er med til at ud-vikle energieffektive løsninger i alle forsyningsområderne.
De danske forsyningsselskaber bidrager til en CO2-neutral vandsektor og dermed til at opnå lokale og nationale klimamål.
Slider