Verden har brug for flere VAND agenter!
Slider
En VANDagent udfører små og store misioner, der hjælper verden i mål med at sikre rent vand til fremtidens generationer.
Alle kan være med! Du kan være med til at sætte fokus på vand i hverdagen, i lokalmiljøet – din lokale kommune, din skole, din forening, din arbejdsplads, din virksomhed mm.

Meld dig som VANDagent og vær med til at få gode initiativer til at brede sig som ringe i vandet, dér hvor du er.
Ingen kan gøre alt, men vi alle kan gøre noget – og sammen kan vi få verden i mål - dråbe for dråbe!
Slider
Slider