Vand skifter form

Forløbet beskæftiger sig med vand i dets forskellige tilstandsformer så som vand på flaske, is og...

Kimsleg på det lave vand

Leg Kimsleg på stranden og på det lave vand ved kysten eller ved en sø – og lær dyr og planter at kende. Det er leg der skærper elevernes opmærksomhed på det som findes på det lave vand i...