Søer og vandhuller i Gentofte

Her kan du læse mere om søer og moser i Gentofte.

Gentofte Sø og Brobæk Mose
Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000-område, og er derfor pålagt særlige krav om bevaring og udvikling af naturindholdet. Gentofte Sø og Brobæk Mose er det største kommunale grønne område i Gentoft. Læs mere på Gentofte.dk

Se også: Guide: På tur rundt om Gentofte sø

Ellemosen
Ellemosen ligger på alle sider omgivet af store, private haver. Mosen gennemskæres af hævede stier, der forløber gennem den fugtige og meget frodige mose. Området er velegnet til små spadsereture.  Læs mere på  gentofte.dk

Hundesømosen
Mosen ligger i en naturlig lavning i villakvarteret nord for Jægersborg Kaserne, og fremstår som et varieret naturområde med åbne engstrøg, birkelunde, naturskov samt ride- og gangsti. 

Nymosen
Nymosen er et varieret naturområde, der også rummer Gentofte-Vangede Idræts-forenings fodboldbaner. Området er oplagt til gåture, naturoplevelser, motion og leg. Nymosen ligger i Vangede, tæt på kirken.Nymosen er først og fremmest et naturområde, men har også en lille parkagtig del mod nord med legeplads. Mod vest ligger GVI’s store baneanlæg omkranset af mosen. Området giver godt muligheder for at bevæge sig og opleve et stykke fredfuldt natur midt i byen. Læs mere på gentofte.dk.

Vintappersøen
Søområde med tilplantede skråninger. Arealet kan indgå i spadsereture og kondiløb, men da det er påvirket af trafikstøj fra Lyngbyvejen, og er derfor ikke egnet til længerevarende ophold. Læs mere

Gentofte

Dyk ned i viden om vand i Gentofte og find håndgribelig inspiration til, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at sikre rent vand til fremtidens generationer i Gentofte og i Verden!

Verdensmål
Verdensmålene handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden. Se her, hvordan søer  og vandhuller har relation til verdensmålene:

Delmål 6.6 hander om at beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vand herunder vandhuller og søer. Læs mere

Søer og vandområder  har stor betydning for biodiversiteteten på land. Læs mere om verdensmål 15.