Danmarks Naturfredningsforening giver inspiration til læringsforløb om vandhuller, som kan bruges til mellemtrinnet.