Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi hjælper dig med at droppe giften i haven til gavn for vores grundvand.