Vand-Akademiet og Det blå guld

Det overordnede mål med materialet er at arbejde med problemstillingen – “Hvordan sikrer vi rent drikkevand til alle i fremtiden?” set i lyset af FNs Verdensmål nr. 6 – Rent vand og sanitet til alle.

Forsøg, der viser vandets kredsløb

Horsens Kommune giver inspiration til et forsøg, der viser vandets kredsløb – hvordan vandet fra havet fordamper, fortætter, bliver til skyer, regner ned og ender i havet igen.
Målgruppe: Mellemtrinet.