Inden 2030 skal alle mennesker opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet betyder, at alle skal have adgang til et ordentligt toilet.