De fleste børn og voksne har ikke kendskab til verdensmålene. Det vil EN VERDEN MED VAND gerne være med til at lave om på. Ambitionen er at samle og udbrede viden om vand i øjenhøjde, så verdensmål 6 bliver håndgribeligt, nærværende og giver helt almindelige børn og voksne lyst til at hjælpe verden i mål med at sikre rent vand til alle.

 

Hent præsentaktion som PDF (mobil venlig version) klik her 

VerdensmåI 6 er et ud af 17 mål, der blev ført

VerdensmåI 6 er et ud af 17 mål, der blev ført

VerdensmåI 6 er et ud af 17 mål, der blev ført

EN VERDEN MED VAND samler og udbreder viden i børnehøjde, der gør verdensmål 6 velkendt, nærværende og håndgribeligt.

VerdensmåI 6 er et ud af 17 mål, der blev ført

Det handler om vores børns fremtid og de kan sagtens tale med om,
hvad der gør verden til et godt sted at være.

Læs mere om verdensmålene her:

VerdensmåI 6 er et ud af 17 mål, der blev ført

Global Vision

En verden med vand VIL vække børns

En verden med vand VIL vække børns

EN VERDEN MED VAND VIL gøre verdensmål 6 velkendt og nærværende for danske børn og deres familier, så flere helt almindelige børn og voksne er med til at gøre verden bedre - gennem små handlinger i hverdagen.

Lokal mission

En verden med vand VIL vække børns

EN VERDEN MED VAND samler viden om vand i øjenhøjde og GØR det nemt at igangsætte aktiviteter derhjemme, i skolen og til lokale aktiviteter - der skaber bevidsthed om vand og gør det håndgribeligt at gøre en forskel.

En Verden Med Vand gør det nemmere at igangsætte aktiviteter, der øger flere børn og voksnes bevidsthed om vand ved at:

Samle materiale, der formidler viden om vand i børnehøjde.

lightbulb_outline

Styrke engagement, synergi og sammenhængskræft mellem initiativer.

rss_feed

Sprede erfaringer og få gode initiativer til at brede sig som ringe i vandet.

Slider

Her kan du læse mere:

Hvad kan vi gøre sammen?

Når vi samler kræfterne og styrker forbindelserne på kryds og tværs af forældre, skoler, virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige institutioner, så øger vi samtidig gennemslagskraft, handlekraft og sammenhængskraft. Det handler blot at finde ud af, hvad vi kan gøre sammen.

læs mere

Verdensmålene som ramme

En verden med vand bringer FN’s verdensmål 6 ‘Rent vand og sanitet’ i øjenhøjde og giver inspiration til, hvordan helt almindelige børn og voksne kan være med til at gøre verden bedre dråbe for dråbe.

læs mere

Organisaering af En Verden Med Vand

En Verden Med Vand er stadig ny og under opbygning. Opbygning af struktur og ”forretnings model” sker i en dynamisk og involverende udviklingsproces, hvor målet er at etablere et solidt fundament for et bæredygtigt fællesskab, der styrker relationerne på kryds og tværs af børn, voksne, skoler, virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige institutioner for at sætte handling bag ordene og styrke gennemslagskraft, handlingskraft og sammenhængskraft.

Har du løst til at drøfte muligheder for en bæredygtig organisering, der giver mening for alle parter, så kontakt Trine på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk